Cart 0
9789675771941 Ujian Univariat dan Multivariat Buku 4 Chua 2E.jpg

Ujian Univariat Dan Multivariat 2E [Buku 4] Chua Yan Piaw 9789675771941

RM 55.00

TITLE : Ujian Univariat Dan Multivariat [Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 4] Chua Yan Piaw

ISBN13 : 9789675771941

PUBLISHER : MCGRAWHILL (2014)

EDITION : 2th Edition PAPERBACK [BAHASA MALAYSIA]

PAGES : 390 PAGES

Buku ini yang merupakan buku ke-4 dalam siri buku Kaedah dan Statistik Penyelidikan sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus-kursus yang berkaitan dengan reka bentuk dan statistik penyelidikan pada peringkat pengajian ijazah asas dan ijazah lanjutan. Buku ini memuatkan 10 bab yang membincangkan tiga aspek penyelidikan lanjutan, iaitu (1) konsep statistik penyelidikan dan persediaan data untuk program SPSS; (2) ujian univariat dan ujian multivariat yang merangkumi ujian ANOVA sehala, ujian ANOVA dua-hala, ujian SPANOVA, ujian ANCOVA, ujian MANOVA untuk sampel-sampel bebas, ujian MANOVA untuk pengukuran berulangan, ujian MANCOVA dan analisis trenda; serta (3) cara menulis manuskrip penyelidikan bagi jurnal berimpak tinggi.