Cart 0
9789670761497 Kaedah Peyelidikan Buku 1 Chua 4E.jpg

Kaedah Penyelidikan 4E [Buku 1] Chua Yan Piaw 9789670761497

RM 55.00

TITLE :Kaedah Penyelidikan [Kaedah Dan Statistik Peyelidikan Buku 1] Chua Yan Piaw

ISBN13 : 9789670761497

PUBLISHER : MCGRAWHILL (2021)

EDITION : 4th Edition PAPERBACK

PAGES : 520 PAGES

Description

Buku Kaedah Penyelidikan, Edisi Keempat ini mengandungi 20 bab yang memuatkan tujuh bahagian iaitu asas penyelidikan, reka bentuk penyelidikan, pensampelan, pengukuran, instrumentasi, reka bentuk kaedah campuran dan format penulisan laporan. Dua bab baru yang telah ditambah kepada buku ini ialah Bab 4 Rangka Penyelidikan dan Bab 19 Reka Bentuk Kaedah Campuran. Selain itu, penambahbaikan dilakukan kepada setiap bab yang sedia ada, supaya semua bab tersebut dapat memberi maklumat yang lebih lengkap dan terkini.

Buku ini dapat dijadikan rujukan oleh para penyelidik ketika mereka menjalankan dan melaporkan penyelidikan mereka. Ia merupakan panduan yang praktikal bagi mereka yang terlibat dalam penyelidikan. Ia merangkumi hampir semua aspek metodologi penyelidikan dan merupakan alat pengajaran dan pembelajaran yang berguna untuk kursus yang berkaitan dengan penyelidikan di peringkat sarjana dan pasca siswazah. Buku ini dapat menjadi rujukan dan panduan yang berguna kepada para pembaca dari pelbagai bidang dan peringkat dalam usaha merealisasikan matlamat dan hasrat mereka melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan kendiri, serta mempertingkatkan mutu penyelidikan dalam negara.

Table of Contents

Bahagian 1 Asas Peyelidikan

1) Pengenalan Peyelidikan

2) Etika Peyelidikan

3) Kajian Literatur

Bahagian 2 Kerangka Peyelidikan

4) Kerangka Penyelidikan

Bahagian 3 Reka Bentuk Peyelidikan

5) Reka Bentuk Kajian

6) Kajian Eksperimental Benar

7) Kajian Kuasi-Eksperimental

8) Kajian Tinjauan

9) Kajian Lapangan

10) Kajian Kes

11) Kajian Tindakan

12) Kajian Sejarah

Bahagian 4 Pensampelan

13) Pensampelan Kebarangkalian

14) Pensampelan Bukan Kebarangkalian

Bahagian 5 Pengukuran

15) Pengukuran Dalam Peyelidikan

16) Indeks, Skala dan Prosedur Pengukuran Khas

17) Kajian Rintis

18) Pembentukan Instrumen Kajian

Bahagian 6 Reka Bentuk Kaedah Campuran

19) Reka Bentuk Kaedah Campuran

Bahagian 7 Format Penulisan Laporan

20) Format Penulisan Laporan Peyelidikan


Rujukan

Lampiran

Indeks