Cart 0

[U] ANGGARAN KOS KERJA BANGUNAN 2E AHAMAD ABDULLAH 9789833205783 SMM2

RM 37.00

TITLE : ANGGARAN KOS KERJA BANGUNAN - AHAMAD ABDULLAH

ISBN13 : 9789833205783 

PUBLISHER : PEARSON (2006)

EDITION : 2E SMM2 PAPERBACK

PAGES : 307 PAGES

Buku ini disediakan sebagai teks rujukan khusus untuk pelajar-pelajar program ukur bahan, pengurusan pembinaan, ukur bangunan, senibina dan kejuteraan awam. Kandungan buku ini mengambil kira silibus untuk kursus anggaran kos bangunan di semua institusi pengajian tinggi di Malaysia.  Selain itu ,buku ini juga boleh dijadikan rujukan berguna untuk contractor, pengamal ukur bahan dan semua yang terlibat dalam industri pembinaan bangunan.

Buku ini dimulakan dengan penerangan tentang kontraktor, prinsip- prinsip anggaran kos dan pengurusan sumber di tapak bina. Seterusnya penyediaan anggaran kos dibincang dengan terperinci dengan menunjukkan contoh analisis harga dan kadar harga untuk hampir semua jenis kerja dalam pembinaan sesebuah bangunan. Pembincangan anggaran kos ini termasuk juga penerangan cara pengukuran kerja yang berdasarkan kehendak SMM2 dan cara pembinaan kerja berkenaan untuk membantu pelajar meyediakan kadar harga yang betul. Bahagian akhir buku ini adalah berkenaan cara meletak harga dalam dokumen tender dan perihal penyerahan dokumen tersebut untuk pertimbangan klien seterusnya.